Kaizen
Kaizen
Dodawaj, usuwaj, modyfikuj funkcje…
Dostosuj, zmień…
Supermarket pętla do krawędzi linii z dedykowanymi wózkami
Bezpośrednie zasilanie linii wózkami line
Dostawa linii przez pociągi ciągnione
Bezpośredni montaż produktów na dedykowanych wózkach
Pętla logistyczna dla określonych wózków supermarketowych i regałów przepływowych
Krawędź linii zoptymalizowana przez elastyczne systemy logistyczne
Zespół silnika lotniczego od punktu do punktu ze stojakami przepływowymi i wózkami
Podróż powrotna w bezpośredniej linii między obszarem produkcyjnym a obszarem magazynowym fabryki
Gęstość produkcji: dostosowane systemy Trilogiq oszczędzają miejsce
Specjalne regały produkcyjne zapewniające lepszą ergonomię i zwiększoną wydajność
Dostosowanie struktur pozwalających na tworzenie pustych stref bez MUDY
Ogólny schemat przepływu organizacji Lean