System rozwojowy
Kaizen i Lean Manufacturing
Opracowane zgodnie z zasadą maksymalnej prostoty, nasze systemy łatwo się przystosowują. Dodawanie, usuwanie lub modyfikowanie funkcji jest proste i intuicyjne dzięki okrągłej, modułowej konstrukcji, która z natury dopuszcza wszystkie kąty, a regulacje, adaptacje i modyfikacje są niezwykle łatwe. Nasze systemy pozwalają na pełną kreatywność. TRILOGIQ produkuje swoje komponenty i gwarantuje ich dostępność w celu modyfikacji i adaptacji systemów.
Kilka przykładów